ScrollToTop

Diagnostyka
i leczenie
chorób serca

Umów się na wizytę

+48 606 663 630

ul. Warszawska 21/7, 25-512 Kielce

Kardiolog - Kielce

Diagnozujemy i leczymy pacjentów z szerokim spektrum schorzeń układu krążenia m.in. nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, wady zastawkowe, zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca.

Kwalifikujemy pacjentów do zabiegów kardiologii inwazyjnej: koronarografia, angioplastyka wieńcowa (PCI), ocena czynnościowa oraz morfologiczna zwężeń tętnic wieńcowych (FRR, IVUS), implantacja symulatorów serca (PM), kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) oraz symulatorów resynchronizujących (CRT). Prowadzimy opiekę i leczenie poszpitalne.

Poznaj nas

Gdzie parkować

  • krótkotrwały postój przed budynkiem (wysiadanie pacjenta) od strony ul. Warszawskiej
  • parking Galeria Korona
  • parking przed Urzędem Wojewódzkim (wejście od strony ul. Targowej)
  • miejsca parkingowe wzdłuż ul. Targowej